จุดประสงค์ของโปรแกรมประยุกต์

โปรแกรมประยุกต์ระบบจัดการข้อมูลชุมนุมโรงเรียน Clubo® มีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสมัครชุมนุม และตรวจสอบติดตามการสมัครชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษาที่จำเป็นจะต้องจัดกิจกรรมชุมนุมหลากหลาย มีนักเรียน และครูที่ปรึกษาชุมนุมจำนวนมาก โดยพัฒนาให้มีความสามารถจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Forms สามารถเลือกพิมพ์ข้อมูลนักเรียนรายชั้น รายชุมนุม แบบลงเวลาเรียนสำหรับตรวจสอบ ลงเวลาเรียนแบบออนไลน์ และพิมพ์สรุป-ประเมินผลการเรียนของนักเรียนรายชุมนุม โดยใช้งานผ่าน Smart phone, Ipad, Notebook และ PC ที่ติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ใช้งานง่าย...ทุกที่...ทุกเวลา...เพียงแค่ปลายนิ้ว

ข้อมูลเฉพาะของโปรแกรมประยุกต์

 • โปรแกรมประยุกต์ระบบจัดการข้อมูลชุมนุม เป็นชุดซอฟท์แวร์ประมวลผลข้อมูลผ่านเว็บ (Web Application) ออกแบบและเขียนโค้ดด้วย PHP v. 8 , HTML, CSS, Javascript และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL สามารถประมวลผลได้ในระบบปฏิบัตการ Microsoft Windows รุ่น 7 ขึ้นไป ในเครื่องคอมพิวเตอร์, Notebook, IPad และระบบปฏิบัติการ Android & IOS ใน Smartphone ผ่านบราวเซอร์ Google Chrome, Microsoft Edge,Safari และ Firfox
 • ใช้หน่วยความจำและพื้นที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์ค่อนข้างต่ำ
 • ใช้ได้ทั่วไป สะดวก รวดเร็ว ง่าย ไม่ซับซ้อน ลดขั้นตอนการทำงาน เป็นมิตรกับผู้ใช้
 • ไม่มีปัญหาด้านการแสดงผลภาษาไทยคลาดเคลื่อน
 • สั่งพิมพ์ผ่านโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ได้อย่างสวยงามและเหมาะสมกับหน้ากระดาษ
 • สถานศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่าโฮสติ้ง-ค่าจดทะเบียนโดเมนรายปี ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาและปรับปรุงระบบ

การประมวลผลข้อมูล

นักเรียน-ครู-ผู้บริหาร

 • ดูรายละเอียดชุมนุม - ชื่อชุมนุม จุดประสงค์ ครูที่ปรึกษา สถานที่ จำนวนรับ
 • ตรวจสอบการสมัครชุมนุม - คีย์เลขประจำตัว ดูข้อมูลการสมัคร
 • ตรวจสอบนักเรียนรายชั้น - ตารางรายชื่อนักเรียนรายชั้น พิมพ์รายชื่อ
 • ตรวจสอบนักเรียนรายชุมนุม - เลือกชุมนุม แสดงรายชื่อนักเรียนในชุมนุมที่เลือก พิมพ์รายชื่อ
 • ดูสรุปรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่สมัคร - แสดงรายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่ยังไม่สมัคร ณ ปัจจุบัน
 • ส่งออกไฟล์สำหรับพิมพ์ -
 • ลงเวลาเรียน - ครูที่ปรึกษาชุมนุมล็อกอินเข้าระบบลงเวลาเรียนในแต่ละชุมนุม ตรวจสอบรายชื่อเพื่อบันทึกเวลาเริ่มเรียนและเวลาสิ้นสุดการเรียน สามารถพิมพ์รายงานสรุป-ประเมินผลการเรียนได้ (comming soon !)

ผู้ดูแลระบบ : admin

 • ตรวจสอบการสมัครชุมนุม - คีย์เลขประจำตัว ดูข้อมูลการสมัคร ถ้านักเรียนมีชื่อในระบบแล้วแอดมินสามารถสมัครให้ได้ กรณีสมัครแล้วผิดพลาด ต้องการเปลี่ยนชุมชุม แอดมินสามารถลบรายชื่อออกจากชุมนุมได้ ถ้ายังไม่มีชื่อในระบบ แอดมินสามารถเพิ่มชื่อแล้วสมัครชุมนุมได้
 • ตรวจสอบนักเรียนรายชั้น - ตารางรายชื่อนักเรียนรายชั้น พิมพ์รายชื่อ
 • ตรวจสอบนักเรียนรายชุมนุม - เลือกชุมนุม แสดงรายชื่อนักเรียนในชุมนุมที่เลือก พิมพ์รายชื่อ พิมพ์แบบลงเวลาเรียน
 • จัดการข้อมูลครูที่ปรึกษาชุมนุม - เพิ่ม แก้ไข ลบรายชื่อครูที่ปรึกษาชุมนุม
 • จัดการข้อมูลนักเรียน - เพิ่ม แก้ไข ลบรายชื่อนักเรียนออกจากระบบและการสมัครชุมนุม
 • ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่สมัครชุมนุม - แสดงรายชื่อนักเรียนที่ยังไม่สมัคร ณ ปัจจุบัน แอดมินสามารถสมัครให้นักเรียน หรือลบชื่อออกจากระบบ
 • จัดการข้อมูลชุมนุม - เพิ่ม แก้ไข ลบ ถ้าลบรายชื่อชุมนุมออกจากระบบจะส่งผลให้รายชื่อครูที่ปรึกษาและรายชื่อนักเรียนในชุมนุมนั้นๆ ถูกลบออกจากระบบด้วย นักเรียนดังกล่าวจะอยู่ในสถานะ ยังไม่สมัคร
 • ส่งออกไฟล์สำหรับพิมพ์ -
 • กำหนดการสมัคร - กำหนดวันเริ่มรับสมัคร-วันปิดรับสมัคร เลือกภาคเรียน-ปีการศึกษา (comming soon !)
 • รายงานการดำเนินงานชุมนุม - สรุปและประเมินผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม (comming soon !)
 • จัดการส่วนหัวและส่วนท้ายของหน้า - เลือกไฟล์รูปหรือข้อความแสดงชื่อโรงเรียนในส่วนหัว - ผู้จัดทำข้อมูลในส่วนท้ายของหน้า (comming soon !)

รูปตัวอย่างการใช้โปรแกรม

✌ การใช้โปรแกรมจริง

สถานศึกษาใดสนใจนำไปใช้งาน เพียงช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายปีเล็กน้อยเพื่อเป็นค่าต่ออายุโดเมน ค่าเช่าโฮสติ้ง ค่าไฟฟ้า  และค่าอินเทอร์เน็ต ทางทีมงานมีบริการเพิ่มข้อมูลนักเรียน ครูที่ปรึกษา และรายการชุมนุมทั้งหมดที่เตรียมไว้เป็นไฟล์เอ็กเซล ก่อนที่จะเปิดรับสมัครชุมนุมในปีการศึกษาใหม่ รวมทั้งปรับแก้เพิ่มส่วนประมวลผลข้อมูลตามความประสงค์ของผู้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆ ไม่มีข้อผูกมัด สถานศึกษาสามารถยกเลิกการใช้งานได้ตลอดเวลาและยินดีคืนเงินในกรณีไม่สามารถนำไปใช้งานได้ตามจุดประสงค์ที่ครบถ้วน