ทีมงาน สำเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟท์แวร์ และนวัตกรรมการจัดการการเรียนรู้ จากสถาบันการศึกษาของรัฐ มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบ และเขียนโค้ดโปรแกรมประยุกต์ประมวลผลข้อมูลผ่านเว็บไซต์