จุดเริ่มต้นมาจากช่วงวิกฤติ COVID-19 เป็นมูลเหตุให้ต้องพักการเรียนการสอนที่โรงเรียน แต่การเรียนการสอนยังคงต้องดำเนินต่อไปในรูปแบบที่นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ หรือทำแบบฝึกหัดที่บ้านตนเอง จำเป็นต้องมีการส่งงานมายังผู้สอนเพื่อประเมินผลการเรียนและตรวจให้คะแนนในแต่ละวิชา ในเบื้องต้นมีการส่งงานทางไลน์และ/หรืออีเมล์เป็นรายคน ถ้ามีจำนวนไม่กี่คนก็สามารถพอที่จะตรวจงานได้สะดวก แต่ถ้าเกิน 50 คน ทำให้เพิ่มภาระแก่ผู้สอนในการไล่เปิดรับงานที่ส่งมาตรวจ ดังนั้น จะดีกว่าไหมถ้าเรามีระบบที่ช่วยจัดการส่งงานและรับงานของนักเรียน-นักศึกษาผ่านเว็บไซต์

 

เริ่มจากการร่างกรอบแนวคิดง่ายๆ ที่ไม่ต้องเป็น algorithm ก่อน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมการใช้และประมวลผลข้อมูลการส่งงาน 1 วิชา

 

 • น.ร./น.ศ. ส่งไฟล์งานไปให้ครู
 • ครูเปิดไฟล์งาน ตรวจให้คะแนน บันทึกคะแนน หรือแก้ไขส่งมาให้ น.ร./น.ศ. แก้ไข (ครั้งเดียวก็น่าจะพอ)
 • น.ร./น.ศ. เปิดไฟล์งานที่ครูแนะนำให้แก้ไข ทำงานแก้ไข เสร็จแล้วส่งไปให้ครูอีกครั้งหนึ่ง
 • ครู/อาจารย์เปิดไฟล์งาน ตรวจให้คะแนน บันทึกคะแนน
 • น.ร./น.ศ. เปิดดูคะแนน

 

น.ร./น.ศ.

 • ลงทะเบียน บันทึกในตาราง ...table (1)
 • ล็อกอินเพื่อส่งงาน และดูคะแนนบันทึกในตาราง ...table(2)
 • แจ้งลืมรหัสผ่าน โดยระบบจะส่งลิ้งค์มาให้รีเซ็ตทางอีเมล์

 

ครู/อาจารย์

 • ลงทะเบียน บันทึกในตาราง ...table(3)
 • ล็อกอินเพื่อเปิดไฟล์ตรวจงาน ให้คะแนน บันทึกในตาราง ...table(4)
 • หรือแก้ไขงานแล้วส่งไฟล์เพื่อแจ้ง น.ร./น.ศ. บันทึกในตาราง
 • ลืมรหัสผ่าน โดยระบบจะส่งลิ้งค์มาให้รีเซ็ตทางอีเมล์

ต่อมาจะต้องมีตาราง (table) เพิ่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละตารางเหมือนกับเอ็กเซล แบ่งเป็นคอลัมน์หรือฟีลด์

 • table1 ข้อมูล น.ร./น.ศ. ประกอบด้วยฟีลด์ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน วันที่ลงทะเบียน
 • table2 ข้อมูลการส่งงานของ น.ร./น.ศ. ประกอบด้วยฟีลด์ ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด
 • table3 ข้อมูลครู/อาจารย์ ประกอบด้วยฟีลด์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน
 • table4 ข้อมูลคะแนน ประกอบด้วยฟีลด์ เลขประจำตัว คะแน

ด้วยเหตุที่มี น.ร./น.ศ. หลายคน อาจจทำให้สับสนชื่อไฟล์ จึงกำหนดชื่อไฟล์ให้มีรูปแบบดังนี้

ไฟล์ที่ น.ร./น.ศ. ส่งมาครั้งแรก
เลขประจำตัว_ปี เดือน วัน เวลา_ชื่อไฟล์งาน . pdf เช่น เลขประจำตัว 123456789 ส่งงานวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 11:15 น. ชื่อไฟล์ python practise 1.pdf ได้เป็น

123456789_20239251115_python practise 1.pdf

ไฟล์ที่ครู/อาจารย์แก้ไข โดยเขียนทับลงไปในไฟล์ PDF แล้วส่งแจ้ง น.ร./น.ศ. (t - teacher)

t_revise_123456789_20239251115_python practise 1.pdf

ไฟล์ที่ น.ร./น.ศ. แส่งมาครั้งแรก

แนวคิดนี้อาจนำมาเป็นหัวข้อปัญหาพิเศษในระดับปริญญาตรีได้ครับ