การนำนักเรียนออกค่าย หรือทัศนศึกษาภายนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นมักพบความยุ่งย่าง และล่าช้าในการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนขึ้นรถและลงจากรถ หากมีนักเรียนไม่เกิน 50 คน จะไม่ใช่เรื่องยากนักสามารถตรวจสอบรายชื่อได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้ามีนักเรียน 400 – 500 คน จะเดินทางไปค่ายหรือทัศนศึกษาพร้อมๆ กัน จะเกิดความยุ่งยากและล่าช้าขึ้นมาทันที่ จะดีไหมถ้ามีระบบช่วยตรวจสอบรายชื่อนักเรียนด้วยการแจ้งไปทางไลน์ (Line) ภายหลักนักเรียนแต่ละคนสแกนคิวอาร์โค้ด

ครูและนักเรียนมีการใช้ไลน์อยู่แล้วทั้งส่วนตัวและกลุ่มระดับ/กลุ่มชั้นในไลน์ มีบริการส่งข้อความเตือน (Line notify) ซึ่งเป็นบริการที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องสมัครบริการและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยเราสามรรถใช้งานบัญชี (Account) ของไลน์ที่เราเคยสมัครไว้อยู่บนโทรศัพท์มือถือได้ โดยที่บัญชีนี้จะต้องทำการสร้างอีเมล์และรหัสผ่าน (Password) ขึ้นมาก่อน ด้วยการเปิดไลน์ทำบนโทรศัพท์มือถือได้เลย ตามขั้นตอนดังนี้
1. เปิด Line notify เพื่อทำการสร้างรหัสความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูล (Token) สำหรับการเชื่อมต่อ
       https://notify-bot.line.me/th/
  
ให้ใช้อีเมล์ และรหัสผ่าน โดยสามารถกำหนดค่าได้จากไลน์บนมือถือ
 
 
2. ล็อกอินแล้วคลิกที่ My page
ให้เลือก Generate Token
 
 
3. เลือก Line ID ไลน์ส่วนบุคคล หรือกลุ่มไลน์ที่จะส่งข้อความไป สามารถเลือกส่งหาตัวเอง (1-on-1) หรือกรณีที่มีกลุ่มไลน์ต่างๆ เราสามารถเลือกกลุ่มไลน์ได้ ซึ่งจะแสดงรายการกลุ่มให้เราได้คลิ้กเลิอก
 
 
4. เลือก Generate Token เราจะได้ Token ที่นำไปใช้
 
ในขั้นตอนนี้เราจะเห็นว่า Line มีการแจ้งข้อความต่างๆ ได้แล้ว
 
5. เขียนโค้ดภาษา PHP 
 
<?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
date_default_timezone_set("Asia/Bangkok");
$sToken = "j8SkspLB1sWq4kmSVx2VoZDZI6LSkb9UH7";
$sMessage = "xxxxxxxxxxxxxxx";
$chOne = curl_init(); 
curl_setopt( $chOne, CURLOPT_URL, "https://notify-api.line.me/api/notify"); 
curl_setopt( $chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); 
curl_setopt( $chOne, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
curl_setopt( $chOne, CURLOPT_POST, 1); 
curl_setopt( $chOne, CURLOPT_POSTFIELDS, "message=".$sMessage); 
$headers = array( 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded', 'Authorization: Bearer '.$sToken.'', );
curl_setopt($chOne, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); 
curl_setopt( $chOne, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
$result = curl_exec( $chOne ); 
//Result error 
if(curl_error($chOne)) 
echo 'error:' . curl_error($chOne); 
else { 
$result_ = json_decode($result, true); 
echo "status : ".$result_['status']; echo "message : ". $result_['message'];
curl_close( $chOne );   
?>
 
จากโค้ดกำหนดค่า Token และ Message ที่ต้องการ
$sToken = "j8SkspLB1sWq4kmSVx2VoZDZI6LSkb9UH7"; จากข้อ 3
$sMessage = "มีรายการสั่งซื้อเข้าจ้า"; หรือ "นาย ก ชั้น ม.3/3 ขึ้นรถแล้ว"; เป็นต้น
 
6. ทดสอบรัน PHP
    
จะมีข้อความเข้า Line ส่วนตัว หรือ LineGroup
 
 
แนวคิดนี้อาจนำมาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบนักเรียนมาโรงเรียนเพื่อแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ หรือเป็นหัวข้อปัญหาพิเศษในระดับปริญญาตรีได้ครับ

แหล่งข้อมูลจาก

https://www.thaicreate.com/community/php-line-notify.html
https://notify-bot.line.me/th/
https://engineering.linecorp.com/en/blog/using-line-notify-to-send-messages-to-line-from-the-command-line